Laboratuvar Testleri

Günümüzde dahili hastalıkların teşhisinde birtakım laboratuar testlerinin yapılması ve elde edilecek sonuçlar neticesinde en uygun tedavi prosedürünün belirlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Azizler veteriner kliniği dostlarınızın problemlerinin teşhis edilebilmesi için gerekli tüm kan ve idrar tahlillerini kendi bünyesindeki laboratuvarında gerçekleştirebilen az sayıdaki veteriner kliniğinden biridir.

Kliniğimiz laboratuvarında tüm kan biyokimyası analizleri, kan sayımı ve periferik yayma incelemeleri, biyokimyasal ve mikroskobik idrar tahlilleri, gaita(dışkı) muayeneleri, serolojik testler, bakteriyolojik ve mikolojik(mantar) ekimler rutin olarak uygulanmakta ve hastalarımızın problemlerinin tanısı ve en uygun tedavi yönteminin tespiti için en önemli rehberimiz olmaktadır.

Tam kan sayımı, enfeksiyöz hastalıklar, anemi(kansızlık), pıhtılaşma probemleri ve kan hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın tanısı ve hastaların genel durumunun takibi için çok önemli bir testdir.

Kedi ve köpeklerin kan hücre büyüklükleri insanlardan farklı olduğundan bu testin insan laboratuvarlarında yapılması yanlış sonuçlar vermekte ve hatalı yorumlara neden olmaktadır.

KLiniğimizde veteriner kullanım için üretilmiş tam kan sayım cihazımız mevcuttur.