Laboratuvar

Kliniğimizde serum biyokimya ,tam kan sayımı, safra asitleri, kortizol testleriyle doğru tanı yöntemleri kullanırız.

Gaita muayeneleri natif, flotasyon ve sedimentasyon yöntemleri ile yapılır.

İdrar tahlillerinde stic muayene ile sedimentasyon yöntemiyle mikroskobik muayene yapılır.