Genel Cerrahi

Kliniğimizde her türlü cerrahi operayson modern ameliyathanemizde uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Operasyon öncesinde hastanın genel kontrolleri yapılıp uygunsa operasyona alınmaktadır.

Operasyon sonrasındaki postoperatif dönemde ise hasta yogun bakım ünitesine alınıp burada istirahat etmektedir.