Dijital EKG

Elektrokardiyogram ya da EKG ağrısız olarak kalbin elektrik aktivitesi hakkında bilgi verir. Pek çok kalp hastalığının tanısında EKG kullanılmaktadır.

Aritmiler, kalp kapakçık hastalıkları, kalp bloğu ve kalp axisinde olan rotasyonel değişimlerin tanısı EKG bilgilerinin ışığında konabilmektedir.

Tabii ki bu komplike olaylarda yine kalbin ultrasounik görüntüsü ve röntgen görüntüsü de daha geniş bir bilgi sağlamaktadır.